ÚDRŽBA SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ ZELENĚ
V oblasti údržby zeleně záleží pouze na Vašem přání a požadavku.
Naši zaměstnanci mají dlouholeté a bohaté zkušenosti v tomto oboru.
Specializujeme se především na výřez náletových dřevin, rekultivace zanedbaných ploch a výřezů podél komunikací.Exteriér: údržba stávajících trávníků, zakládání nových i péče, provzdušnění, pravidelné a nahodilé
seče, údržba stávajících záhonů, zakládání nových i péče, obrubníky/oblázky, výřezy a prořezy náletových
dřevin, výsadba stromů i péče, střihy, odstranění, zakládání okrasných rybníčků nebo jezírek i péče o ně atd.

Interiér: veškeré činnosti spojené s péčí o zeleň a rostliny v interiéru objektů zákazníkaJsme nositeli značky "Dřevo je cesta"